Sezona #3 2021.

emitirano 15.02.–12.05.2021.

Bosna i Hercegovina - Sigurnosni koncept

Jesmo li sigurni? Gdje smo i kuda idemo? Šta je naš Sigurnosni koncept? Šta za nas znači ulazak u NATO?

Na ova pitanja odgovara 50 učesnika: doktora, profesora, ekonomista, novinara, naučnika, aktivista, umjetnika, informatičara, analitičara, u 10 tematskih poglavlja.

Bosanskohercegovačko društvo je u teškoj unutarnjoj krizi i blokadama, a dijeli i globalnu realnost pandemije korona virusa, klimatskih promjena, migracija, nasilnog ekstremizma, cyber kriminala... Sve to je pokazalo nesposobnost i ograničenost podijeljenog BH etnonacionalnog administrativnog sistema da građanima osigura individualnu i kolektivnu sigurnost.

'Time is UP!' razmatra teme iz različitih segmenata BiH društva. Svaka tema ili govornik su dio slagalice koncepta sigurnosti. Bosna i Hercegovina ne smije ostati izolovana u svijetu globalnih kriza epskih razmjera i unutarnjih podjela. Treba sigurnosni okvir i regionalnu i globalnu saradnju.

Građani treba da prihvate da sigurnost kao koncept više nije bazirana samo na narativu 'nadamo se da neće ponovo biti rata'. U današnje vrijeme kriza planetarnih razmjera, sigurnost je višeznačna konstrukcija prekograničnih rizika koji utiču na različite aspekte našeg života.

Produkcija: FAMA Metodologija za N1
Emitirano na N1: 15.02.2021 – 12.05.2021

Bosna i Hercegovina - Sigurnosni koncept

Ekonomija

Sigurnost opskrbe hranom: Uvoz i proizvodnja

Spec. Dr. Vet. Ljubomir Kalaba

emitirano 16.03.2021.

Energentska sigurnost... Energetska nezavisnost

Faruk Hadžić

emitirano 12.03.2021.

Strateški resursi: Ko je kupio ili kupuje BiH

Siniša Vukelić

emitirano 04.03.2021.

Unutarnja sigurnost od unutarnjih i vanjskih potresa

Žarko Papić

emitirano 23.02.2021.

Regionalna saradnja

Svetlana Cenić

emitirano 15.02.2021.

Bosna i Hercegovina - Sigurnosni koncept

Geopolitika i BiH

Uloga i uticaj Rusije

Dr. Dušan Janjić

emitirano 02.03.2021.

Uloga EU

Igor Davidović

emitirano 24.02.2021.

Uloga i uticaj Kine

Miloš Šolaja

emitirano 16.02.2021.

Bosna i Hercegovina - Sigurnosni koncept

Pandemija

Pandemija i post pandemija: kultura i edukacija

Prof. Dr. Sarita Vujković

emitirano 09.03.2021.

Pandemija: Izolacija i pomoć drugih

Jovan Divjak

emitirano 06.03.2021.

Lockdown i demokratija

Srđan Puhalo

emitirano 25.02.2021.

Pandemija i diskriminacija u društvu

Dr. Bakir Nakaš

emitirano 17.02.2021.

Bosna i Hercegovina - Sigurnosni koncept

Pojedinac i društvo

Solidarnost jednako odgovornost drugih

Svetlana Cenić

emitirano 15.02.2021.

Suočavanje sa prošlošću

Prof. Dr. Husnija Kamberović

emitirano 22.03.2021.

Opstanak kulture u post-pandemijskom vremenu

Dino Mustafić

emitirano 05.03.2021.

Demografska sigurnost... Odlazak ljudi

Aleksandar Trifunović

emitirano 26.02.2021.

Politička manipulacija istorijom

Prof. Dr. Hrvoje Klasić

emitirano 18.02.2021.

Bosna i Hercegovina - Sigurnosni koncept

Politika i društvo

Korupcija u Bosni i Hercegovini

Ivana Korajlić

emitirano 11.05.2021.

Sigurnost i Regionalni uticaji

Ivana Marić

emitirano 10.05.2021.

Sigurnost i Regionalni uticaji

Sabina Čudić

emitirano 09.05.2021.

Sigurnost i Regionalni uticaji

Prof. Dr. Jelena Trivić

emitirano 08.05.2021.

Sigurnost i Regionalni uticaji

Prof. Edina Bećirević

emitirano 07.05.2021.

Sigurnost i Regionalni uticaji

Mirsad Hadžikadić

emitirano 06.05.2021.

Sigurnost i regionalni uticaji

Tanja Topić

emitirano 05.05.2021.

Sigurnost i Regionalni uticaji

Lana Prlić

emitirano 03.05.2021.

Sigurnost i Regionalni uticaji

Irma Baralija

emitirano 02.05.2021.

Sigurnost i Regionalni uticaji

Vojin Mijatović

emitirano 01.05.2021.

Sigurnost i Regionalni uticaji

Dr. Slavo Kukić

emitirano 30.04.2021.

Organizirani kriminal: Trgovina ljudima, oružjem, narkoticima

Prof. Dr. Nedžad Korajlić

emitirano 21.03.2021.

Govor mržnje na političkoj i javnoj sceni

Darko Brkan

emitirano 20.03.2021.

Regionalna saradnja i sigurnosni izazovi

Amer Kapetanović

emitirano 11.03.2021.

Vladavina prava i sigurnosni sektor

Avdo Avdić

emitirano 10.03.2021.

Terorizam: Percepcija stanja

Vlado Azinović

emitirano 08.03.2021.

Unutarnja i vanjska teritorijalna sigurnost

Nerzuk Ćurak

emitirano 07.03.2021.

Migrantska kriza

Dr. Selmo Cikotić

emitirano 27.02.2021.

Karakter političkog predstavljanja: Izborni zakon

Dr. Suad Arnautović

emitirano 19.02.2021.

Bosna i Hercegovina - Sigurnosni koncept

OSBiH / NATO

NATO uloga u sigurnosti BiH: Cyber sigurnost - hibridno djelovanje, prirodne katastrofe, terorizam

Prof. Dr. Jasmin Ahić

emitirano 23.03.2021.

Regionalna i globalna partnerska saradnja

Denis Čarkadžić

emitirano 17.03.2021.

OSBiH: sigurnost kao ključna pretpostavka

General Senad Mašović

emitirano 13.03.2021.

Bezbjedonosni okvir

Sonja Biserko

emitirano 28.02.2021.

NATO članstvo i protokol

Marina Pendeš

emitirano 20.02.2021.

Bosna i Hercegovina - Sigurnosni koncept

Zdravstvo

Politika i zdravstvo

Dražen Milosavljević

emitirano 10.03.2021.

Korupcija u zdravstvu

Dr. Dragan Stevanović

emitirano 14.03.2021.

Pandemija, virusi i naši kapaciteti

Dr. Rijad Konjhodžić

emitirano 01.03.2021.

Odgovor na krizu i ulaganje u prevenciju

Dr. Goran Čerkez

emitirano 21.02.2021.

Bosna i Hercegovina - Sigurnosni koncept

Regija i BiH

Uloga i uticaj Srbije

Dr. Dušan Janjić

emitirano 18.03.2021.

Uloga i uticaj Kosova

Azem Vlasi

emitirano 15.03.2021.

Uloga i uticaj Hrvatske

Vesna Pusić

emitirano 22.02.2021.

Bosna i Hercegovina - Sigurnosni koncept

Priroda i društvo

Zrak... Voda... Struja

Anes Podić

emitirano 03.03.2021.

Bosna i Hercegovina - Sigurnosni koncept

Digitalizacija društva

Negativna digitalizacija društva

Danijal Hadžović

emitirano 04.05.2021.