Sezona #3 2021.

Solidarnost jednako odgovornost drugih

Svetlana Cenić

emitirano 15.02.2021.

Korupcija u Bosni i Hercegovini

Ivana Korajlić

emitirano 11.05.2021.

Sigurnost i Regionalni uticaji

Ivana Marić

emitirano 10.05.2021.

Sigurnost i Regionalni uticaji

Sabina Čudić

emitirano 09.05.2021.

Sigurnost i Regionalni uticaji

Prof. Dr. Jelena Trivić

emitirano 08.05.2021.

Sigurnost i Regionalni uticaji

Prof. Edina Bećirević

emitirano 07.05.2021.

Sigurnost i Regionalni uticaji

Mirsad Hadžikadić

emitirano 06.05.2021.

Sigurnost i regionalni uticaji

Tanja Topić

emitirano 05.05.2021.

Negativna digitalizacija društva

Danijal Hadžović

emitirano 04.05.2021.

Sigurnost i Regionalni uticaji

Lana Prlić

emitirano 03.05.2021.

Sigurnost i Regionalni uticaji

Irma Baralija

emitirano 02.05.2021.

Sigurnost i Regionalni uticaji

Vojin Mijatović

emitirano 01.05.2021.

Sigurnost i Regionalni uticaji

Dr. Slavo Kukić

emitirano 30.04.2021.

NATO uloga u sigurnosti BiH: Cyber sigurnost - hibridno djelovanje, prirodne katastrofe, terorizam

Prof. Dr. Jasmin Ahić

emitirano 23.03.2021.

Suočavanje sa prošlošću

Prof. Dr. Husnija Kamberović

emitirano 22.03.2021.

Organizirani kriminal: Trgovina ljudima, oružjem, narkoticima

Prof. Dr. Nedžad Korajlić

emitirano 21.03.2021.

Govor mržnje na političkoj i javnoj sceni

Darko Brkan

emitirano 20.03.2021.

Politika i zdravstvo

Dražen Milosavljević

emitirano 10.03.2021.

Uloga i uticaj Srbije

Dr. Dušan Janjić

emitirano 18.03.2021.

Regionalna i globalna partnerska saradnja

Denis Čarkadžić

emitirano 17.03.2021.

Sigurnost opskrbe hranom: Uvoz i proizvodnja

Spec. Dr. Vet. Ljubomir Kalaba

emitirano 16.03.2021.

Uloga i uticaj Kosova

Azem Vlasi

emitirano 15.03.2021.

Korupcija u zdravstvu

Dr. Dragan Stevanović

emitirano 14.03.2021.

OSBiH: sigurnost kao ključna pretpostavka

General Senad Mašović

emitirano 13.03.2021.

Energentska sigurnost... Energetska nezavisnost

Faruk Hadžić

emitirano 12.03.2021.

Regionalna saradnja i sigurnosni izazovi

Amer Kapetanović

emitirano 11.03.2021.

Vladavina prava i sigurnosni sektor

Avdo Avdić

emitirano 10.03.2021.

Pandemija i post pandemija: kultura i edukacija

Prof. Dr. Sarita Vujković

emitirano 09.03.2021.

Terorizam: Percepcija stanja

Vlado Azinović

emitirano 08.03.2021.

Unutarnja i vanjska teritorijalna sigurnost

Nerzuk Ćurak

emitirano 07.03.2021.

Pandemija: Izolacija i pomoć drugih

Jovan Divjak

emitirano 06.03.2021.

Opstanak kulture u post-pandemijskom vremenu

Dino Mustafić

emitirano 05.03.2021.

Strateški resursi: Ko je kupio ili kupuje BiH

Siniša Vukelić

emitirano 04.03.2021.

Zrak... Voda... Struja

Anes Podić

emitirano 03.03.2021.

Uloga i uticaj Rusije

Dr. Dušan Janjić

emitirano 02.03.2021.

Pandemija, virusi i naši kapaciteti

Dr. Rijad Konjhodžić

emitirano 01.03.2021.

Bezbjedonosni okvir

Sonja Biserko

emitirano 28.02.2021.

Migrantska kriza

Dr. Selmo Cikotić

emitirano 27.02.2021.

Demografska sigurnost... Odlazak ljudi

Aleksandar Trifunović

emitirano 26.02.2021.

Lockdown i demokratija

Srđan Puhalo

emitirano 25.02.2021.

Uloga EU

Igor Davidović

emitirano 24.02.2021.

Unutarnja sigurnost od unutarnjih i vanjskih potresa

Žarko Papić

emitirano 23.02.2021.

Uloga i uticaj Hrvatske

Vesna Pusić

emitirano 22.02.2021.

Odgovor na krizu i ulaganje u prevenciju

Dr. Goran Čerkez

emitirano 21.02.2021.

NATO članstvo i protokol

Marina Pendeš

emitirano 20.02.2021.

Karakter političkog predstavljanja: Izborni zakon

Dr. Suad Arnautović

emitirano 19.02.2021.

Politička manipulacija istorijom

Prof. Dr. Hrvoje Klasić

emitirano 18.02.2021.

Pandemija i diskriminacija u društvu

Dr. Bakir Nakaš

emitirano 17.02.2021.

Uloga i uticaj Kine

Miloš Šolaja

emitirano 16.02.2021.

Regionalna saradnja

Svetlana Cenić

emitirano 15.02.2021.

Sezona #2 2020.

emitirano 25.01.-07.03.2020.

Sigurnosni aspekt

Prof. Jasmin Ahić

emitirano 25.01.2020.

Mediji i stanje društva

Aleksandar Trifunović

emitirano 25.01.2020.

Ekologija i stanje društva

Anes Podić

emitirano 25.01.2020.

Bosna i Hercegovina i geopolitika

Prof. Ešref Kenan Rašidagić

emitirano 01.02.2020.

Regionalno povezivanje

Tanja Topić

emitirano 01.02.2020.

Ekonomija i stanje društva

Svetlana Cenić

emitirano 01.02.2020.

Proces ulaska BiH u NATO

Marina Pendeš

emitirano 08.02.2020.

Građanin i Izborni zakon

Jakob Finci

emitirano 08.02.2020.

Građanski aktivizam

Svjetlana Nedimović

emitirano 08.02.2020.

Proces ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i NATO

Zlatko Lagumdžija

emitirano 15.02.2020.

Pravosuđe i stanje društva

Avdo Avdić

emitirano 15.02.2020.

Umijeće življenja u novoj normalnosti

Ferida Duraković

emitirano 15.02.2020.

EU integracije i članstvo u NATO-u

Denis Čarkadžić

emitirano 22.02.2020.

Suočavanje s prošlošću u novoj normalnosti

Prof. Edina Bećirević

emitirano 22.02.2020.

Generacije u raskoraku

Enes Zlatar Bure

emitirano 22.02.2020.

Politika: korak naprijed, dva nazad

Mirko Šarović

emitirano 29.02.2020.

Ljudska prava i stanje društva

Željka Mihaljević

emitirano 29.02.2020.

Kultura i stanje društva

Dino Mustafić

emitirano 29.02.2020.

Sezona #1 2018.

emitirano 29.09.-12.10.2018.

haos / povezivanje

Svetlana Cenić

emitirano 29.09.2018.

pasivnost / akcija

Anes Podić

emitirano 29.09.2018.

neznanje / književnost

Damir Ovčina

emitirano 29.09.2018.

nemotiviranost / dekontaminacija

Žarko Papić

emitirano 30.09.2018.

zavisan / nezavisan

Edin Zubčević

emitirano 30.09.2018.

destabilizacija / stabilizacija

Vildana Selimbegović

emitirano 30.09.2018.

nekompetencija / kompetencija

Nerzuk Ćurak

emitirano 02.10.2018.

potlačen / preokret

Selma Spahić

emitirano 02.10.2018.

ekstremizam / tolerancija

Srđan Puhalo

emitirano 02.10.2018.

kriza / stabilnost

Ines Tanović

emitirano 03.10.2018.

apatija / promjena

Strajo Krsmanović

emitirano 03.10.2018.

zaboravljeni / prioritetni

Srećko Latal

emitirano 03.10.2018.

ne glasati / glasati

Zdravko Grebo

emitirano 04.10.2018.

strah / sloboda

Tarik Hodžić

emitirano 04.10.2018.

razdor / pomirenje

Fra Drago Bojić

emitirano 04.10.2018.

fašizam / antifašizam

Bakir Nakaš

emitirano 05.10.2018.

šablon / startup

Bruno Omerović

emitirano 05.10.2018.

odlazak / ostanak

Slavo Kukić

emitirano 05.10.2018.