×
Time is Up!
Time Is Up!

UREDNIŠTVO

Suada Kapić

urednica

Miran Norderland

konceptualni i online urednik

Jasmina Murga Vidović

istraživačica, urednica baze podataka

Davor Vidović (videor.ba)

art direktor

IZVRŠNA PRODUKCIJA

Suada Kapić

izvršni producent

Lejla Hasanbegović

produkcija, komunikacije

Melisa Karadža

organizacija, administracija

Dejan Miholjčić (klicker.ba)

snimanje, studio, svjetlo

Dejan Cvijanović (klicker.ba)

montaža

Davor Vidović (videor.ba)

postprodukcija, dizajn

Nenad Kovačević

dizajn tona, muzika

Emir Saračević

spiker

Naida Đekić

styling, šminka

VODITELJI

Zvonko Komšić

Novinar

Vildana Selimbegović

akademska glumica

Aida Jokanović

Novinarka

Facebook
YouTube
Instagram
Email