Infografika

Ekološko sivilo i zelenilo

emitirano 25.01.2020.

Infografika

Ko održava BiH u životu?

emitirano 01.02.2020.

Infografika

Indeks ekonomskih sloboda

emitirano 08.02.2020.

Infografika

Indeks percepcije korupcije

emitirano 15.02.2020.

Infografika

Iseljavanje 2.0

emitirano 22.02.2020.

Infografika

Nesigurna sigurnost

emitirano 29.02.2020.