Pandemija, virusi i naši kapaciteti

Dr. Rijad Konjhodžić

emitirano 01.03.2021.