Percepcije

INFOGRAFIKA

Ekološko sivilo i zelenilo

emitirano 25.01.2020.

INFOGRAFIKA

Ko održava BiH u životu?

emitirano 01.02.2020.

INFOGRAFIKA

Indeks ekonomskih sloboda

emitirano 08.02.2020.

INFOGRAFIKA

Indeks percepcije korupcije

emitirano 15.02.2020.

INFOGRAFIKA

Iseljavanje 2.0

emitirano 22.02.2020.

INFOGRAFIKA

Nesigurna sigurnost

emitirano 29.02.2020.