×

e-16

Energija

napomena 2006 2013 2014 2015 2016 2017
Primarna proizvodnja svih energetskih proizvoda (u hiljadama TOE) : : 4 306 4 367 4 742 4 624
Primarna proizvodnja sirove nafte (u hiljadama TOE) : : 0 0 0 0
Primarna proizvodnja čvrstih goriva (u hiljadama TOE) : : 3 073 3 165 3 520 3 612
Primarna proizvodnja prirodnog gasa (u hiljadama TOE) : : 0 0 0 0
Neto uvozi svih energetskih proizvoda (u hiljadama TOE) : : 1 693 2 083 2 133 2 299
Bruto unutrašnja potrošnja energije (u hiljadama TOE) : : 6 003 6 003 6 767 6 754
Proizvodnja električne energije (u hiljadama GWh) : : 17 023 16 438 17 767 16 438

: : = nije dostupan