×

e-13

Infrastruktura

napomena 2006 2013 2014 2015 2016 2017
Gustina željezničke mreže (linije koje rade, na 1000 km²) 20.2 20.1 20.1 20.1 20.0 20.0
Dužina autoputeva (u kilometrima) 20 50 128 128 163 172