×

e-12

Životni standard

napomena 2006 2013 2014 2015 2016 2017
Broj putničkih automobila u odnosu na broj stanovnika (broj na hiljadu stanovnika) 162.6 202.3p 209.1p 216.7 245.0p 252.0
Broj pretplatnika mobilne telefonije u odnosu na broj stanovnika (broj na hiljadu stanovnika) 491.3e 910.4e 920.7 887 981.1 974.3
Mobilni širokopojasni pristup (na 100 stanovnika) : : 30 36 40 43
Fiksni širokopojasni pristup (na 100 stanovnika) : : 15 18 19 19

: : = nije dostupan

e = procijenjena vrijednost

p = privremeno