×

e-11

Socijalna kohezija

napomena 2006 2013 2014 2015 2016 2017
Prosječne nominalne mjesečne plate i nadnice (domaća valuta) 12) 586 827 830 830 838 851
Indeks realnih sedmičnih i mjesečnih plata (indeks nominalnih sedmičnih i mjesečnih plata podijeljen sa indeksom inflacije (2010 = 100) 12) 103.6e 101.3e 102.4e 102.1e 103.1e 101.4
Koeficijent GINI 13) : : : 31 : :
Siromaštvo : : : : : :
*Rano napuštanje obrazovanja i obuke: udio stanovništva u dobi od 18-24 s nižim srednjim obrazovanjem, koje ne nastavlja s daljnjim obrazovanjem ili obukom (%) 13.9 6.7 5.8 5.2 4.9 5.1

: : = nije dostupan

* = indikator Europe 2020

e = procijenjena vrijednost

12) Neto plate.

13) Ukupna potrošnja domaćinstava koristi se za izračun, umjesto prihoda.