×

e-10

Tržište rada

napomena 2006 2013 2014 2015 2016 2017
Ekonomska stopa aktivnosti za osobe u dobi od 20-64 godine: udio stanovništva u dobi od 20-64 koji je ekonomski aktivno (%) 55.9 58.7 59.2 59.2 58.8 58.4
*Stopa zaposlenosti za osobe u dobi od 20-64: udio stanovništva u dobi od 20-64 koje je zaposleno 38.8 42.8 43.2 43.2 44.2 46.6
Stopa zaposlenosti muškaraca od 20-64 godine (%) 51.4 53.3 54.6 53.9 56.4 58.1
Stopa zaposlenosti žena 20-64 godine 26.6 32.2 31.9 32.4 32.0 35.1
Stopa zaposlenosti za osobe u dobi od 55-64: udio stanovništva u dobi od 55-64 koje je zaposleno 23.5 27.7 28.5 28.2 29.7 32.5
Zaposlenost prema glavnim sektorima
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (%) : 18.9 17.1 17.9 18.0 18.9
Industrija (%) : 22.2 22.1 22.0 22.7 22.2
Građevinarstvo (%) : 7.7 7.9 7.5 8.6 7.3
Usluge (%) : 51.3 52.9 52.6 50.8 51.6
Osobe zaposlene u javnom sektoru kao udio u ukupnoj zaposlenosti, osobe od 20–64 godina (%) 11) 18.6 20.4b 19.9 20.0 17.8 18.4
Osobe zaposlene u privatnom sektoru kao udio u ukupnoj zaposlenosti, osobe od 20–64 godina (%) 11) 81.4 79.6b 80.1 80.0 82.2 81.6
Stopa nezaposlenosti: udio radne snage koja je nezaposlena (%) 31.2 27.6 27.6 27.9 25.5 20.7
Stopa nezaposlenosti muškaraca (%) 29.0 26.7 25.3 25.9 22.6 19.0
Stopa nezaposlenosti žena (%) 35.0 29.1 31.2 30.9 30.2 23.3
Stopa nezaposlenosti mladih: udio radne snage u dobi od 15-24 godine koja je nezaposlena (%) 62.3 59.1 62.7 62.3 54.3 45.8
Stopa dugoročne nezaposlenosti: udio radne snage koja je nezaposlena 12 ili više godina (%) 26.8 22.9 23.4 22.8 21.7 17.0
Stopa nezaposlenosti za osobe (u dobi od 25–64) koje imaju barem srednje obrazovanje (ISCED 0–2) (%) 31.2 28.0 31.6 27.7 26.2 19.5
Stopa nezaposlenosti za osobe (u dobi od 25–64) koje imaju visokoškolsko obrazovanje (ISCED nivoi 5-8) (%) 11.4 15.7 17.2 16.4 18.9 14.6

: : = nije dostupan

* = indikator Europe 2020

b = prekid u seriji

11) 2006: javni sektor uključuje NACE Rev. 1.1 područja L, M i N dok privatni sektor uključuje druga NACE područja. 2013-2017: javni sektor uključuje NACE Rev. 2 područja O, P i Q dok privatni sektor uključuje druga NACE područja.