×

e-09

Demografija

napomena 2006 2013 2014 2015 2016 2017
Sirova stopa prirodne promjene stanovništva (stopa prirodnog priraštaja): broj rođenih minus umrli (u hiljadama stanovnika) 0.2 -1.3p -1.5p : -1.8p -2.0
Broj umrle djece mlađe od jedne godine (na 1000 živorođene djece) 7.5 : : : : :
Očekivani životni vijek pri rođenju: muškarci (godine) : : : : : :
Očekivani životni vijek pri rođenju: žene (godine) : : : : : :

: : = nije dostupan

p = privremeno