×

e-08

Vanjska trgovina robom

napomena 2006 2013 2014 2015 2016 2017
Vrijednost uvoza: sve robe, svi partneri (u milionima eura) : 7 756 8 283 8 105 8 263 9 298
Vrijednost izvoza: sve robe, svi partneri (u milionima eura) : 4 285 4 439 4 595 4 815 5 653
Platni bilans: sve robe, svi partneri (u milionima eura) : -3 472 -3 844 -3 510 -3 448 -3 646
Uslovi trgovine (indeks izvoznih cijena /indeks uvoznih cijena, * 100) (broj) : 98 100 103 104 104
Udio izvoza u 28 zemalja EU u vrijednosti ukupnog izvoza (%) : 73.5 72.1 71.6 71.3 71.2
Udio uvoza u 28 zemalja EU u vrijednosti ukupnog uvoza (%) : 60.0 58.9 60.8 61.9 60.9

* = indikator Europe 2020

: : = nije dostupan