×

e-05

Platni bilans

napomena 2006 2013 2014 2015 2016 2017
Platni bilans: ukupno tekući račun (u milionima eura) : -728 -1 025 -774 -711 -754
Platni bilans tekućeg računa: trgovinski bilans (u milionima eura) : -3 630 -4 026 -3 677 -3 610 -3 775
Platni bilans tekućeg računa: neto usluge (u milionima eura) : 830 857 979 1 064 1 154
Platni bilans tekućeg računa: neto bilans za primarni dohodak (u milionima eura) : 182 114 99 42 -71
Platni bilans tekućeg računa: neto bilans za sekundarni dohodak (u milionima eura) : 1 889 2 029 1 825 1 793 1 938
Neto bilans za primarni i sekundarni dohodak : od toga transferi vlade (u milionima eura) : 84 121 86 44 37
** 3 godine unazad prosječno stanje na tekućem računu u odnosu na BDP (%) : -7.8 -7.1 -6.0 -5.8 :
**Promjena u zadnjih pet godina u udjelu svjetskog izvoza roba i usluga (%) : 0.9 1.0 1.0 1.2 1.2
Neto bilans (unutrašnjih i vanjskih) direktnih stranih investicija (DSI) (u milionima eura) 438.8 174.6 400.8 260.1 256.8 330.1
Direktne strane investicije (FDI) u inostranstvu (u milionima eura) 3.2 64.4 7.4 85.2 -0.7 83.3
od čega FDI izvještajne ekonomije u 28 zemalja EU (u milionima eura) : : 13.1 55.7 35.4 58.7
Direktne strane investicije (FDI) u izvještajnoj ekonomiji (u milionima eura) 442.0 239.1 408.3 345.3 256.1 413.4
od čega FDI od 28 zemalja EU u izvještajnoj ekonomiji (u milionima eura) 367.1 122.9 225.6 225.6 250.3 275.7
** Neto međunarodna investiciona pozicija, u odnosu na BDP (%) : -56.7 -56.8 -54.9 -52.1 -47.9
Stopa "godina na godinu" promjena u bruto prilivima doznaka (u nacionalnoj valuti) od radnika migranata (%) : 3.8 6.4 2.9 2.5 8.5

** = Indeks postupka makroekonomskog debalansa (MIP)

: : = nije dostupan