×

e-03

Poslovanje

napomena 2006 2013 2014 2015 2016 2017
Indeks obima industrijske proizvodnje (2010=100) 86.8 104.1 104.3 107.4 112 115.5
Broj aktivnih preduzeća (broj) 2) : 23 869 64 963b 65 800 67 168p 68 760
Stopa osnivanja: broj preduzeća osnovanih u promatranom periodu (t) podijeljen s brojem preduzeća aktivnih u t (%) : : : : : :
Stopa gašenja: broj preduzeća ugašenih u promatranom periodu (t) podijeljen s brojem preduzeća aktivnih u t (%) : : : : : :
Osobe zaposlene u MSP kao udio u broju svih zaposlenih osoba (unutar nefinansijske poslovne ekonomije) (%) 2) : 66.0 71.4b 71.5 72.0 69.6
Dodatna vrijednost od MSP (u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji) (u milionima eura) 2) : 3 513 4 406b 4 701 5 043 4 974
Ukupna dodatna vrijednost (u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji) (u milionima eura) 2) : 5 847 6 738b 7 168 7 594 7 803

2) 2013: Izuzev fizičkih osoba (preduzetnici).

: : = nije dostupan

p = privremeno