×

e-01

Osnovni podaci

napomena 2006 2013 2014 2015 2016 2017
Broj stanovnika (u hiljadama) 3 842.7 3 835.6p 3 830.9p 3 825.3 3 516 3 509.7
Ukupna površina zemlje (u km²) 1) 51 209 51 209 51 209 51 209 51 209 51 209

1) Unutrašnje vode procijenjene na 210 km².