×

d-07

Poglavlje 7: Pravo intelektualnog vlasništva

EU ima usklađene pravne propise za zakonsku zaštitu prava intelektualnog vlasništva (IPR) i autorskih i srodnih prava. Pravni propisi za zakonsku zaštitu prava intelektualnog vlasništva obuhvataju, na primjer, patente i žigove, dizajn, biotehnološke izume i lijekove. Pravni propisi zakonske zaštite autorskih i srodnih prava obuhvataju, na primjer, knjige, filmove, kompjuterske programe i emitiranje.

U skladu sa SSP-om, od avgusta 2013. godine, Bosna i Hercegovina je dužna garantirati razinu zaštite prava intelektualnog, industrijskog i komercijalnog vlasništva koja je slična razini koja postoji u EU, kao i učinkovita sredstva za provedbu takvih prava. SSP također zahtijeva da država pristupi brojnim multilateralnim konvencijama o pravima intelektualnog, industrijskog i komercijalnog vlasništva.

Prema ustavnom i pravnom okviru, zakonodavne nadležnosti u području prava intelektualnog vlasništva pretežno se nalaze na državnom nivou. Zakonodavni okvir uključuje zakone o autorskom i srodnim pravima, kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava, žig, industrijski dizajn, patent, geografsko porijeklo i topografije. Provođenje zakona zadatak je svih nivoa vlasti, tj. državnog, entitetskog, kantonalnog i nivoa Brčko distrikta.

U oblasti autorskih i srodnih prava, zakonodavni okvir uključuje Zakon o autorskim i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini i Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava, kao i provedbene propise. Ovi propisi su u velikoj mjeri usklađeni s acquis-om, premda je prilikom daljnjeg usklađivanja potrebno uzeti u obzir nedavni razvoj acquis-a, posebno u oblasti djela anonimnih autora i kolektivnog upravljanja pravima. Trenutno su četiri organizacije u državi ovlaštene za kolektivno upravljanje autorskim i srodnim pravima.

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine djeluje kao nezavisno administrativno tijelo. Strategija razvoja Instituta dodjeljuje Institutu ulogu koordinatora u sistemu provedbe prava intelektualnog vlasništva. Administrativni i IT kapaciteti Instituta su odgovarajući. Potrebno je ojačati informacijsku i obrazovnu funkciju Instituta kroz uspostavljanje namjenskih centara u tu svrhu koji će biti u potpunosti operativni.

U oblasti prava industrijskog vlasništva, zakonodavni okvir je izađen kako bi bio u velikoj mjeri usklađen s acquis-om. Međutim, potrebno je da se prilikom budućeg usklađivanja uzme u obzir nedavni razvoj acquis-a, posebno u oblasti zaštitnih znakova i poslovnih tajni. Bosna i Hercegovina je pristupila relevantnim multilateralnim konvencijama, kako to zahtijeva SSP, osim Evropske patentne konvencije, za čije pristupanje je potrebno da usvoji odgovarajuće izmjene i dopune Zakona o patentima.

Nadležnosti u oblasti provedbe prava intelektualnog vlasništva dijeli veliki broj institucija na različitim nivoima vlasti širom države i to Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Državna agencija za istrage i zaštitu te inspekcije nadležne za kontrolu tržišta na svim nivoima. Bosna i Hercegovina je nedavno usvojila strategiju u ovoj oblasti, s tim da su administrativni kapacitet institucija za provedbu i dalje nedovoljni.

Međuinstitucionalna saradnja odvija se na bilateralnoj i ad hoc osnovi i nije institucionalizirana. Država još uvijek nema pouzdan sistem za prikupljanje i analizu podataka i razmjenu podataka između različitih institucija za provedbu. Potrebno je poduzeti korake kako bi se osiguralo da su preduzeća i potrošači uključeni u sprječavanje krivotvorenja i piratstva, uključujući kroz kampanju podizanja svijesti, u svim institucijama za provedbu. Potrebna je bolja specijalizacija tužitelja, sudija i sudskih vijeća koji rade na predmetima prava intelektualnog vlasništva.

ZAKLJUČAK / PREPORUKE

Bosna i Hercegovina je umjereno pripremljena u oblasti prava intelektualnog vlasništva.

Država treba obratiti posebnu pažnju unapređenju rezultata provedbe u ovoj oblasti. Stoga bi trebalo ojačati kapacitete i koordinaciju institucija za provedbu kako bi se osigurala zaštita prava intelektualnog vlasništva.

Bosna i Hercegovina bi u narednoj godini trebala prije svega:

  • provesti nedavno usvojenu Strategiju provedbe prava intelektualnog vlasništva;
  • usvojiti izmjene i dopune Zakona o patentima koje je izradio Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.