×

b-2-2-4-2

Struktura sektora i preduzeća

Strukturne promjene u ekonomiji su i dalje vrlo ograničene. Promjene u strukturi proizvodnje, zaposlenosti i sastavu preduzeća znak su da se ekonomija prilagođava promjenjivom okruženju. U Bosni i Hercegovini su strukturalne promjene prilično ograničene, što je vjerovatno povezano sa vladinim opredjeljenjem da održava status quo. Kada se gleda na proizvodnoj strani, trgovina i proizvodnja su bili ključni sektori koji dobijaju na značaju, dok je udio vrijednosti koju generiše javni sektor opao. Situacija je slična i kod zapošljavanja: došlo je do relativnog povećanja zaposlenosti u sektoru proizvodnje i usluga, dok je javni sektor u neznatnom padu. Što se tiče sastava preduzeća, čini se da je došlo do značajnog porasta srednjih preduzeća, koja zapošljavaju između 50-249 zaposlenih, što je dobar znak. Većina novoosnovanih preduzeća spadaju u grupu mikro preduzeća (0-9 zaposlenih), koja se često svrstavaju među trgovačka društva niže dodane vrijednosti. Međutim, zbog nedostatka informacija o neformalnom sektoru moguće je da se važne promjene ne uočavaju, posebno u mikro preduzećima. Sveukupno, u strukturi preduzeća i dalje dominiraju mala i mikro preduzeća, dok preduzeća sa manje od 50 zaposlenih čine 95% svih preduzeća. Ona i dalje nailaze na poteškoće kada je riječ o pristupu kreditiranju od banaka. Programi podrške postoje za mala i srednja preduzeća, ali usluge koje se pružaju su veoma ograničene, rasute i zavise od donatorskih sredstava.