×

b-2-2-4

Sposobnost suočavanja s konkurentskim pritiskom i tržišnim silama unutar unije

Sposobnost ispunjavanja ovog kriterija zavisi od postojanja tržišne ekonomije i stabilnog makroekonomskog okvira, koji privrednim učesnicima omogućava donošenje odluka u klimi predvidljivosti. To takođe zahtijeva dovoljnu količinu ljudskih i fizičkih resursa. Preduzeća trebaju ulagati u unapređenje svoje efikasnosti i uvoditi inovacije kako bi se prilagodili globaliziranom i visoko konkurentnom vanjskom okruženju. Što se više privreda integriše u Uniju prije samog pristupanja, to će bolje moći preuzeti obaveze članstva.