×

b-2-2-3-1

Finansijska stabilnost

Finansijski sektor je ostao stabilan, ali nadzor nad radom bankarskog sektora je otežan zbog rascjepkanih nadležnosti. Sektor je doživio kratak procvat prije finansijske krize 2008. godine, ali je prilično dobro podnio globalnu finansijsku krizu i ostao je uglavnom stabilan tokom posljednjih 10 godina. Aktiva bankarskog sektora se stabilizovala nakon kratkog pada 2008. godine i dosegla je gotovo 90% BDP-a u 2018. godini. Broj banaka je veliki u odnosu na veličinu tržišta, iako je pao s 30 banaka u 2009. godini na 23 u 2018. godini. Strane banke imaju najveći udio u aktivnostima sektora: 15 banaka od 23 ima većinsko strano vlasništvo i zajedno čine oko 84% ukupne aktive sektora. U nekim su bankama upravljanje i upravljanje rizicima ograničeni, što predstavlja rizik u slučaju finansijskog stresa. Postoje i dvije javne razvojne banke Jedna od njih je značajna u odnosu na BDP entiteta i veličinu bankarskog sektora entiteta. Bankarski nadzor nad tim državnim bankama je ograničen.

Ukupna stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sektora je ostala iznad 15% rizične aktive, što je znatno iznad regulatornog minimuma zemlje od 12%. Međutim, još uvijek se neke primarno lokalne banke suočavaju s nedovoljnim kapitalom i lošim kreditnim portfolijima. Redovni testovi otpornosti na stres koje provodi Centralna banka prate otpornost sektora na šok, ali i potvrđuju ranjivost nekih manjih banaka. Pokazatelji kreditnog rizika za bankarski sistem su značajno porasli nakon finansijske krize 2008. godine, ali od tada bilježe određeno poboljšanje, mada je većina i dalje relativno visoka. Nekvalitetni krediti, koji su činili 9,4% svih kredita na kraju 2018. godine, koncentrisani su u bankama u domaćem vlasništvu i uglavnom su problem koji je naslijeđen. Značajan dio aktive banaka je indeksiran u eurima, što povećava izloženost zemlje valutnom riziku i naglašava važnost stabilnog deviznog kursa. Razlike između pasivnih i aktivnih kamatnih stopa su pale sa 6 na 4 postotna boda, što bi takođe moglo ukazivati na bolju konkurenciju u sektoru. Međutim, u kombinaciji s umjerenom profitabilnošću, ovaj relativno visok raspon kamatnih stopa ukazuje na još uvijek postojeće neefikasnosti u sektoru. Analitički kapaciteti Centralne banke su ograničeni, a nadzor finansijskog sektora trpi usljed rascjepkanih nadležnosti i nedovoljne međuentitetske saradnje.