×

b-2-2-2-3

Privatizacija i restrukturisanje

Proces privatizacije još je nedovršen. Unatoč brojnim inicijativama i značajnom napretku u jednom entitetu, slični pokušaji su manje uspješni u drugom entitetu. Kao rezultat toga, u strateškim sektorima kao što su saobraćaj i energija (i telekomunikacije u jednom entitetu) još uvijek prevladava loše upravljanje i često neefikasna javna preduzeća. Restrukturisanje javnih preduzeća i stimulisanje konkurencije iz privatnog sektora bi mogli poboljšati kvalitet usluga i rasteretiti javne finansije stalnog tereta. Učešće privatnog sektora u dodanoj vrijednosti zemlje je ostalo prilično stabilno tokom posljednjih 10 godina. On stvara oko 83% bruto dodane vrijednosti zemlje i generiše oko 82% zaposlenosti u zemlji. Još uvijek je prisutan širok dijapazon administrativnih cijena. Međutim, nema dostupnih informacija o zastupljenosti propisanih cijena u potrošačkoj korpi zemlje. Privredno restrukturisanje se odvija sporo.