×

b-2-2-1

Postojanje funkcionalne tržišne ekonomije

Postojanje funkcionalne tržišne ekonomije podrazumijeva liberazaciju cijena i trgovine, kao i postojanje primjenjivog pravnog sistema, uključujući i stvarna prava. Makroekonomska stabilnost i konsenzus o ekonomskoj politici povećavaju djelotvornost tržišne ekonomije. Dobro razvijen finansijski sektor i odsustvo značajnih prepreka za ulazak i izlazak s tržišta jačaju efikasnost ekonomije.