×

b-1-2-2-1

Borba protiv organizovanog kriminala

ZAKLJUČAK / PREPORUKE

Bosna i Hercegovina je u ranoj fazi / ima određeni nivo pripremljenosti za implementaciju acquis-a u ovoj oblasti. Zemlja ima nekoliko strategija, posebno u borbi protiv organizovanog kriminala i trgovine ljudima. Međutim, zakonske odredbe na različitim nivoima vlasti nisu usklađene unutar zemlje. Postoje sistemski nedostaci u operativnoj saradnji agencija za provođenje zakona i veoma ograničena razmjena obavještajnih podataka. Kriminalne organizacije koje djeluju u zemlji koriste rupe u zakonima i upravi. Policija je podložna političkom uplitanju. Finansijske istrage i zaplijene imovine su uglavnom nedjelotvorne. Nepostojanje Nacionalne kontakt tačke za saradnju sa Europolom je u suprotnosti sa obavezama vlasti da se bore protiv teškog kriminala. Bosna i Hercegovina bi u narednoj godini trebala posebno:

  • ojačati saradnju među agencijama za provođenje zakona, posebno uspostavljanjem specijalizovanih istražnih timova za više složenih slučajeva koji uključuju privredni kriminal, korupciju i organizovani kriminal, poboljšanje međusobnog pristupa bazama podataka i sigurnu razmjenu informacija, jačanje financijskih istraga i uspostavljanje kontaktne tačke za vatreno oružje;
  • u potpunosti provesti sporazum o operativnoj saradnji sa Europolom, posebno imenovanjem nacionalne kontaktne tačke, te potpisati sporazum o saradnji sa Eurojustom;
  • pokazati napredak ka uspostavljanju evidencije o istragama, gonjenju, konačnim presudama, zaplijeni i oduzimanju imovine stečene krivičnim djelima u slučajevima organizovanog kriminala, sa posebnim fokusom na pranje novca.