×

b-1-2-1-4-05

Ekonomski faktori

Bosna i Hercegovina mora usvojiti zakon o transparentnosti vlasništva nad medijima i uspostaviti detaljan registar vlasništva nad medijima kako bi se omogućio sistematski uvid u vlasničke strukture, čime bi se spriječio rizik od skrivene koncentracije medija. Lokalni javni emiteri, koji nisu u javnom RTV sistemu, primaju sredstva iz budžeta lokalnih vlasti i često su pod jakim političkim pritiskom i uticajem. Postoji potreba da se poveća transparentnost rada marketinških kompanija, koje su često povezane sa političkim strankama i nalaze se na oglasima javnih agencija i javnih preduzeća. Bosna i Hercegovina bi trebala usvojiti zakon o oglašavanju u medijima. Nedostatak transparentnosti i jasnih kriterija u raspodjeli subvencija su predmet zabrinutosti. Sigurnost zaposlenja za novinare je veoma ograničena, jer su mnogi zaposleni na osnovu kratkoročnih ugovora ili rade kao slobodnjaci. To ih čini podložnim neprikladnom uticaju urednika ili vlasnika, jer novinari nemaju adekvatne zaštite od otkaza ili disciplinskih mjera.