×

b-1-2-1-4-04

Javni RTV servis

Zakon o javnom radiotelevizijskom sistemu iz 2003. godini samo se djelimično provodi, a entitetski zakoni o radioteleviziji nisu u skladu s njim. Stoga su tri javna emitera izložena političkom uticaju, posebno kroz politički kontrolisane upravne odbore, sa zabrinjavajućim trendom autocenzure.

Bosna i Hercegovina nema adekvatan i usklađen model naplate RTV pretplate, kako je predviđeno zakonom. Entitetski emiteri takođe imaju značajne neplaćene dugove prema državnom emiteru, koji su predmet dugih sudskih sporova. Ova pitanja ugrožavaju finansijsku nezavisnost i održivost javnog RTV sistema.

Bosna i Hercegovina mora u potpunosti primijeniti Zakon o javnom RTV sistemu, ojačati političku i finansijsku nezavisnost javnih emitera i nastaviti proces digitalizacije. (Vidi i Poglavlje 10 - Informacijsko društvo i mediji)