×

b-1-2-1-4-03

Implementacija zakonodavstva / institucije

Zakoni o slobodi pristupa informacijama se samo djelimično poštuju, posebno u pogledu zakonskih rokova za odgovor na zahtjeve za javne informacije, kompletnosti dostavljenih informacija i korištenja sveobuhvatnog testa javnog interesa koji opravdava odbijanje pristupa informacijama. Zakonske odredbe o zaštiti podataka i o pristupu informacijama tumače se na način koji štiti privatne, a ne javne interese.

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) ima ovlaštenje da reguliše tržište audio-vizualnih medija i uživa političku i institucionalnu nezavisnost, ali ne i punu finansijsku nezavisnost. Bosna i Hercegovina treba da poboljša proceduru za imenovanje njenog rukovodstva kako bi se osigurala transparentnost i otvorenost, te da se osiguraju dovoljne mjere zaštite od bilo kakvog političkog i ekonomskog uplitanja.

(Vidi i Poglavlje 10 - Informacijsko društvo i mediji)

Vijeće za štampu djeluje kao samoregulativno tijelo, koje je zasnovano na članstvu, za online i štampane medije u cijeloj zemlji. Vijeće za štampu donosi preporuke i nema ovlaštenja da izriče novčane kazne medijima. Ono igra važnu ulogu u poboljšanju kvaliteta medija i osiguravanju da mediji poštuju profesionalne standarde. Od 1999. godine Vijeće za štampu izdaje kodeks za štampu i online medije Bosne i Hercegovine, a svi veći mediji su se obavezali da poštuju ovaj kodeks.