×

b-1-2-1-4-01

Zastrašivanje novinara

Politički pritisak i zastrašivanje novinara su razlog za zabrinutost, a fizički i verbalni napadi se odvijaju bez sistematskog institucionalnog odgovora i efikasnih zaštitnih mjera. Vlasti često umanjuju zastrašivanje novinara, a njihova reakcija, uključujući i javnu osudu, je slaba. Podatke o pretnjama i napadima na novinare i medijske radnike prikupljaju profesionalne organizacije, ali ne i javne institucije. Preko besplatne linije za pomoć novinarima u okviru Udruženja “BH Novinari” zabilježeno je 58 slučajeva kršenja prava novinara u 2018. godini, uključujući 6 slučajeva fizičkog napada, 17 slučajeva prijetnji i 9 slučajeva političkog pritiska. Slučaj napada na novinara koji je izvještavao o demonstracijama “Pravda za Davida” u Banja Luci je pod istragom kao pokušaj ubistva. U dva navrata je jedan politički lider na visokom nivou verbalno napao nezavisne novinare u javnosti. Kancelarija ombudsmana je 2018. godine primila devet žalbi. U 2018. godini nije bilo napretka u istrazi i krivičnom gonjenju ranijih napada na novinare, kao ni presuda.

Policija i pravosuđe moraju osigurati nepristrasne, brze, temeljite, nezavisne i efikasne istrage i krivično gonjenje u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima. Novinarima kojima su upućene prijetnje treba osigurati odgovarajuću policijsku zaštitu. Od vlasti se očekuje da djeluju brzo i da pokažu nultu toleranciju za prijetnje ili napade na medije, te da se uzdrže od davanja izjava koje mogu stvoriti ambijent koji ne pogoduje slobodi izražavanja.