×

b-1-2-1-4

Sloboda izražavanja

Sloboda izražavanja, uključujući slobodu medija, je garantovana Ustavom i zakonom. Medijska scena, iako sadrži relativno veliki broj medija, ne odražava stvarnu raznolikost i pluralizam i segmentirana je na osnovu etničke, poslovne i političke pripadnosti.