×

b-1-2-1-1-1

Strateški dokumenti

Cjelodržavna Strategija reforme sektora pravde za period 2014.-2018. godina usvojena je tek u septembru 2015. godine, a pripadajući akcioni plan 2017. godine, i njihovo provođenje značajno kasni. Vijeće ministara treba hitno produžiti akcioni plan. Mehanizam praćenja i izvještavanja postoji na tehničkom i političkom nivou. Ministarska konferencija se održava dva puta godišnje uz koordinaciju Ministarstva pravde kako bi se osigurao politički nadzor. Tehnički sekretarijat i funkcionalne radne grupe su operativne. Međutim, nadležni nivoi vlasti ne izdvajaju dovoljna finansijska sredstva za mjere navedene u strategiji.