×

b-1-1-2-1

Strateški okvir za Reformu javne uprave

Cjelodržavni strateški okvir za reformu javne uprave (RJU) za period 2018.-2022. godina usvojen je na nivou države, Federacije BiH i Distrikta Brčko, ali ne i Republike Srpske. Bosna i Hercegovina treba da usvoji zajednički akcioni plan za sve nivoe vlasti. Ne postoji jedinstven strateški okvir za reforme u oblasti upravljanja javnim finansijama (UJF), već je ova oblast dio različitih strategija. Republika Srpska nije donijela strategiju UJF. Zbog nepostojanja zajedničke strategije UJF, trenutno ne postoji ni cjelodržavni pravac za njenu reformu. Kako bi se osigurao usklađen pristup na svim nivoima vlasti, Bosna i Hercegovina mora napraviti cjelodržavni i koordinirani okvir za reformu javne uprave sa koordiniranim sistemom praćenja i izvještavanja.

Nedovoljna politička podrška ometa koordinirano provođenje reformi na svim nivoima vlasti. Tijelo koje bi donosilo odluke i usmjeravalo reformu javne uprave na najvišem političkom nivou još uvijek nije uspostavljeno. Zbog nepostojanja političke odgovornosti, budžetska sredstva za provođenje reformi su nedovoljna. Finansijska održivost nije osigurana, a reforme uglavnom vode donatori. Do sada su reformski napori podržani uglavnom putem Fonda za reformu javne uprave, što je instrument za prikupljanje donatorske pomoći. Bosna i Hercegovina tek treba da pokaže političku opredijeljenost za reformu javne uprave kroz uspostavljanje funkcionalnog političkog tijela za usmjeravanje i koordinaciju reformi na svim nivoima vlasti, jačanje postojećih koordinacijskih struktura na tehničkom nivou i osiguravanje dovoljnih sredstava za provođenje reformi.