×

b-1-1-2

Reforma javne uprave

U kontekstu proširenja, Komisija reformu javne uprave (RJU) definiše prema šest ključnih područja, koja su detaljnije opisana u principima javne uprave. Funkcionalna javna uprava zahtijeva profesionalnu državnu službu, kreiranje politika i zakonodavstva na inkluzivan način i na osnovu pouzdanih pokazatelja, jasno razgraničene odgovornosti između institucija i prema građanima, osposobljenost za pružanje usluga građanima i poslovnim subjektima, te pouzdan sistem upravljanja javnim finansijama. Strateški okvir za reformu javne uprave osigurava odgovarajući redoslijed i međusobnu povezanost reformi u različitim ključnim oblastima.

U skladu sa ustavnim okvirom u Bosni i Hercegovini, svaki nivo vlasti je nadležan za regulaciju i institucionalnu postavku javne uprave u različitim ključnim oblastima RJU - koordinacija i izrada politika, javna služba, upravljanje ljudskim potencijalima, odgovornost, pružanje usluga i upravljanje javnim finansijama. Ova podjela nadležnosti rezultirala je razlikama u zakonodavstvu, procedurama, praksi i administrativnim kapacitetima, kao i odgovornostima i uslugama koje se pružaju građanima i poslovnim subjektima. Napore vezane za reformu javne uprave koordiniraju nadležne institucije, kao što su Ured koordinatora za reformu javne uprave na državnom nivou, Zavod za javnu upravu pri Ministarstvu pravde Federacije BiH, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i Kancelarija gradonačelnika Brčko Distrikta. Kantonalna ministarstva pravde i uprave takođe obavljaju administrativne i stručne poslove vezane za javnu upravu. Postojeća podjela nadležnosti u oblasti RJU zahtijeva snažnu institucionalnu koordinaciju i saradnju između svih nivoa vlasti.