×

a-3

Sadržaj analitičkog izvještaja

Analitički izvještaj se oslanja na zaključke Evropskog vijeća iz Kopenhagena 1993. i kasnije zaključke Evropskog vijeća.

Izvještaj:

 • opisuje odnose između Bosne i Hercegovine i Unije;
 • analizira usklađenost Bosne i Hercegovine sa političkim uvjetima koje je utvrdilo Evropsko vijeće (demokratija, vladavina prava, ljudska prava, zaštita manjina; regionalna pitanja i međunarodne obaveze);
 • ocjenjuje situaciju u zemlji i perspektive u pogledu ekonomskih uvjeta koje je utvrdilo Evropsko Vijeće (funkcionalna tržišna ekonomija, sposobnost da se nosi sa konkurentskim pritiskom);
 • razmatra sveukupnu sposobnost zemlje da ispuni obaveze koje proističu iz članstva, tj. cjelokupno pravo EU sadržano u Ugovoru, sekundarnim propisima, kao i politikama Unije (acquis);
 • izdaje, u skladu sa zaključcima Evropskog vijeća iz decembra 2006. godine, inicijalne procjene učinka u oblastima sloboda kretanja radnika (poglavlje 2), poljoprivreda i ruralni razvoj (poglavlje 11), regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata (poglavlje 22) i finansijske i budžetske odredbe (poglavlje 33). Ove oblasti su prepoznate kao glavne oblasti politika kojima će vjerovatno biti potrebno posvetiti posebnu pažnju u slučaju pristupanja Bosne i Hercegovine.

Prilikom ocjene situacije u Bosni i Hercegovini kad se radi o ekonomskim kriterijima i njenoj sposobnosti da prihvati obaveze iz acquis-a, Komisija je takođe ocijenila napredak koji se realno može očekivati u narednim godinama, prije nego što pristupanje postane moguće, uzimajući u obzir činjenicu da će se i sam acquis nastaviti da razvija.

Kao i kod prethodnih mišljenja, Komisija se oslanjala na brojne izvore informacija, počev od odgovora Bosne i Hercegovine na detaljan upitnik i na dodatna pitanja. Komisija je još uzela u obzir i:

 • izvještaje ekspertnih misija;
 • izvještaje ambasada država članica u Sarajevu;
 • izvještaje Evropskog parlamenta;
 • ocjene međunarodnih organizacija (uključujući Vijeće Evrope, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj, Organizaciju za sigurnost i suradnju u Evropi, Međunarodni monetarni fond, Svjetsku banku);
 • ocjene lokalnih i međunarodnih nevladinih organizacija;
 • informacije koje su Komisiji dostavljali građani Bosne i Hercegovine.

Komisija je organizovala brojne stručne misije i stručne procjene u Bosni i Hercegovini, a stručnjaci država članica EU fokusirali su se na pitanja vladavine prava i temeljnih prava kao dio političkih kriterija. Ova metodologija je usto omogućila Komisiji da izradi kvalitetnu ocjenu administrativnih kapaciteta institucija zemlje i sprovođenja zakonodavstva kako bi se utvrdili ključni izazovi i prioriteti za djelovanje u budućnosti. Komisija je analizirala trenutnu situaciju i u ovom analitičkom izvještaju navela znatan broj kratkoročnih prioriteta, kao i strukturnih pitanja na kojima Bosna i Hercegovina mora da radi na svom putu ka pridruženju EU.